Terénna súprava pre sériu 300

Wheel, tread (230 ACX)
 

Ako prestaviť kosačku Husqvarna Automower® série 300 na terénnu súpravu

V prípade klzkého povrchu alebo svahovitého trávnika pomáha naša terénna súprava vašej kosačke Automower® pri práci. Tento jednoduchý sprievodca vám ukáže, ako môžete veľmi jednoducho vybaviť robotickú kosačku terénnou súpravou. Ak máte kosačku Automower® série 400, pokyny nájdete tu:

 
 
 
Video

Kontrolný zoznam pre zmenu na kolesá terénnej súpravy robotickej kosačky

 1. Vložte plochý skrutkovač pod krytku kolesa a ohnutím smerom von ju vyberte
 2. Pomocou nástrčkového kľúča uvoľnite maticu
 3. Odmontujte pneumatiku a vymeňte ju za koleso terénnej súpravy
 4. Pred utiahnutím nástrčkovým kľúčom položte pod maticu podložku
 5. Znovu pripevnite krytku kolesa

Kontrolný zoznam pre zmenu na kefy terénnej súpravy robotickej kosačky

 1. Otvorte dvierka mechanizmu nastavenia výšky kosenia pomocou panela kosačky Automower®
 2. Zatlačte dve (2) západky pod krytom na každej strane smerom dovnútra, aby ste uvoľnili horný kryt
 3. Ohnite horný kryt tak, že ho jednou rukou potlačíte zo zadného konca smerom dopredu, zatiaľ čo ho druhou rukou zatlačíte uprostred a otvoríte. Urobte to na oboch stranách.
 4. Potiahnutím horného krytu smerom dozadu ho odstráňte
 5. Vložte štvorcovú maticu do plastového otvoru
 6. Do otvoru vložte kefu
 7. Umiestnite plastový držiak na otvor kefy a maticu a zasuňte ho do otvoru nad kefou. Pre ľavú a pravú stranu existujú rôzne plastové držiaky označené písmenom L alebo R
 8. Do otvoru vložte skrutku a dotiahnite ju imbusovým kľúčom
 9. Pripojte horný kryt tak, že ho najskôr zasuniete dopredu na miesto, potom mierne ohnite zadný diel, aby ste ho zasunuli do otvorov vzadu. Urobte to na oboch stranách. Strednú časť zacvaknite na miesto tak, že rukami zatlačíte na kryt.